Faaliyet Alanları

19 Sep / 2015

Aile Hukuku

Miras Sözleşmeleri İle Vasiyetname Hazırlanması Tenkis- Tanıma Davaları, Miras Sebebiyle İstihkak Davaları Mirasta Denkleştirme Davaları Boşanma, Maddi Ve

16 Aug / 2014

Medeni Hukuk

Medeni haklar, bir ülkede herkesin cinsiyet ve uyrukluk ayrımı yapılmadan sahip olduğu haklardır. Nişanlanmak, evlenmek, mal sahibi olmak gibi haklar medeni haklardandır. Medeni hukuk, kişilerin

19 Aug / 2014

İdare Hukuku

İdare hukuku, temelini Anayasa’dan alan ve amacı kamu yararını gerçekleştirmek olan idarenin işleyişini ve kişilerle olan ilişkilerini düzenleyen bir hukuk dalıdır. Dolayısıyla

21 Feb / 2016

Miras Hukuku

Miras Sözleşmeleri İle Vasiyetname Hazırlanması Tenkis- Tanıma Davaları, Miras Sebebiyle İstihkak Davaları Mirasta Denkleştirme Davaları Boşanma, Maddi Ve